3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU

Madde 2-  MESLEĞİN KONUSU

Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.FAALİYETLERİMİZ

ŞAHIS İŞLETMELERİ KURULUŞLARI

SERMAYE ŞİRKETLERİ KURULUŞLARI

KOOPERATİF KURULUŞLARI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ve KURULUŞLARI

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MUHASEBE HESAP PLANLARI KURULUMLARI

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE DENETİMİ

ARIZİ DANIŞMANLIK

SÜREKLİ DANIŞMANLIK

DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM

TASFİYE

RESMİ DEFTER BASIMI HIZLI ÇÖZÜMLERİ